پاسخ سوالات Take Home

به نام خدا

امتحان مقاله نویسی علمی و فنی مورخ 6/4/90

مشخصات دانشجو :حمیده نیک کار 

دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی

شماره شناسایی 38901694

 

1-   محقق در یک تحقیق حداقل با 4 نوع سئوال مواجه می باشد ( دسئوالات پژوهشی در بیان مساله – سئوالات آموزشی مطرح بین محقق و تیم پژوهشی – سئوالات مربوط به بخش سئوالات تحقیق فصل اول – سئوالات جستجو کننده ) لطفا این 4 گونه از سئوالات را با یکدیگر مقایسه کرده وفرق آنها را تشریح کنید .

سئوالات پژوهشی در بیان مساله یعنی خرد کردن و شکستن مساله پژوهش به تعدادی سئوال که در واقع از طریق پاسخ یابی به این سئوالات از طریق پژوهش داده خواهد شد موضوعی است که در ابتدا اطلاعات زیادی درباره آن نداریم و علتها و معلولها و وابستگیهای آن را نمی دانیم در پژوهش با 4 نوع سئوال روبه رو می شویم 1- سئوالات توصیفی که در این گونه سئوالات معمولا از کلمات چه می باشد ،چیست و چگونه است استفاده می شود 2- سئوالات رابطه ای در این گونه سئوالها چگونگی رابطه دو یا چند متغییر مورد نظر قرار می گیرد

سئوالات تفاوتی :این سئوالات با تفاوت سطوح متغییر ها سرو کار دارد 4- سئوالات علت و معلولی : در اینگونه سئوالات رابطه علت و معلولی بین متغییرها مورد نظر قرار می گیرد ولی سئوالات آموزشی مطرح بین محقق و تیم پژوهشی این گونه سئوالات نیاز به مطالعه نظامند پیشین و پسین نمی باشد شناخت مرجع و منبع مهم است و سئوالات بخش اول تحقیق معمولا از اهداف پژوهش تحقیق مشتق می شوند و در جریان تحقیق به معرض آزمون گذاشته می شوند و در واقع نتیجه پژوهش بایستی به سئوالها پاسخ دهد سئوالات جستجو گر سئوالاتی هستند که نیازمند به جستجوی کامل  و نه مراجعه به یک یا چند منبع اطلاعاتی است در چنین مواردی برای جستجو در شبکه جهان گستر وب برنامه ها و ابزارهای جستجوی مختلفی طراحی شده که مهمترین آنها فهرست های رده بندی یا درخت های موضوعی موتورها و فراموتورهای کاوش می باشد

 

2-   چرخه زیر را در پژوهش را تحلیل نمایید .  

 

                                    

واقعیت در دنیای واقعی است عین داده ها را از محیط واقعی (بیرون)دریافت کرده و ذهن مانند حقیقت داده ها را ادراک می کند حقیقت یعنی فکری که تجربه آن را تایید کرده است و مستقل از ذهن ما موجودات می باشد واقعیت به اشیاءبالفعل اطلاق می شود پس هرچه ذهن درک می کند پیدایش تصورات ذهنی در اثر تاثیرات خارجی است و هرکس به حسب فطرت خود عملا برای علم کاشفیت تامه از خارج قائل است وتردیدی ندارد که عین آنچه در ذهن است واقعیت خارجی است پس می توانیم اینگونه توجیه کنیم که : حقیقت مثل ذهن که هنوز اتفاق نیفتاده و در ذهن افراد است و واقعیت مثل عین است که در محیط خارج اتفاق افتاده است . در ذهن بعضی از موارد ادراک می شود و حقیقت در ذهن ساخته و پرداخته می شود

 

3-  قرار شده است در شرایط کشور ایران هر یک از مقالات موجود در مجلات کشور شماره دار شود ، بررسی کنید که چرا تاکنون این کار صورت نگرفته است و ضمنا" نام اختصاری و نام کامل نظام شماره گذاری مقالات در مجلات چیست ؟

جواب  : نظام شماره گذاری مقالات در مجلات هنوز در ایران صورت نگرفته است این نظام اولین بار در کشور امریکا اجرا شد و سیستم شماره گذاری آن تقریبا" مشابه ISBN و ISSN میباشد . شماره الکترونیکی مقالات در مجلات DOI NUMBERمیباشد .

دلایلی که هنوز اینگونه نظام شماره گذاری درایران رواج پیدا نکرده به شرح ذیل میباشد :

الف) فروش مقالات به شکل خاص در ایران رواج پیدا نکرده است.

ب) ISBN نظام شماره گذاری مادر ، هنوز به طور کامل در ایران پا نگرفته است .

ج)هنوز در ایران نهادی نداریم که بتواند این نظام را به طور کامل آموزش دهد .

 

 4 – دو کتاب مرجع در رشته ترویج و 5 کتاب مرجع در کلیات کشاورزی را پیدا کرده توضیح دهید نوع کتاب مرجع چگونه است و به روش APA   منبع نگاری کنید ؟

مرجع ترویج :

جواب : سوآنسون ، برتون ئِی . رابرت پی ، بنتز . اندروجی ، سوفرانکو .(1381).بهبود ترویج کشاورزی(مرجع) . (مترجمان:غلامحسین صالح نسب ، رضا موحدی، اسماعیل کرمی دهکردی). تهران: دفتر مطالعات و تلفیق برنامه ها.

 

سلمان زاده، سیروس . (1372) . واژه نامه ترویج کشاورزی(انگلیسی فارسی).اهواز : دانشگاه شهید چمران .

 

کلیات کشاورزی :

هاشمی،مسعود.(1383).فرهنگ تغذیه دام (انگلیسی-فارسی) . (چاپ سوم) . تهران: انتشارات فرهنگ جامع .

 

بلووی ، راجر ویلیام و آنتونی دیوید ویور .(1387).اطلس رنگی بیماری حاد ناهنجاری های گاو.(مترجمان:دانش محمودی ایران زاده،محمد نریمانی راد و فرید سرکاراتی) . تبریز : دانشگاه آزاد اسلامی .

 

مدرس اول،مهدی.(1376).فهرست آفات کشاورزی ایران و دشمنان طبیعی آنها. مشهد : دانشگاه فردوسی

 

یزدی صمدی،بهمن و همکاران . (1377)فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی زراعت و اصلاح نباتات (جلد اول).تهران :دانشگاه تهران .

 

فیروز بخش،فرید و مهرداد علی اصغری.(1387). اطلس ماهیان آکواریومی آب شیرین . تهران: انتشارات پرتو واقعه .

 

 ۵- یک پروپزال از عنوان انتخابی خود شامل بخش های عنوان - معرفی موضوع - بیان مسئله - اهداف کلی و اختصاصی - محدوده های تحقیق - محدودیت های تحقیق - نوع و روش اجرا - جامعه آماری - روش نمونه گیری و منابع و ماخذ تهیه کرده و در وبلاگ خود قرار دهید .

در داخل وبلاگ مشاهده فرمائید .

 

 ۶- سی ۳۰ مقاله علمی پژوهشی مرتبط با عنوان خود ( ۵ عدد انگلیسی و ۲۵عدد فارسی ) را جستجو کرده و در وبلاگ خود قرار دهید.

برای بررسی مقالات لطفا پیوند روزانه داخل وبلاگ را مشاهده نمائید .

 

 7- سامانه فرضی برای پایان نامه خود شامل قسمت داده ها ،آمار،پروپزالها،نامه ها ،مقالات،گزارشات ارسالی به استادراهنما ،موقت ... تهیه کرده و فرایند آن را شرح دهید .

به منظور ممانعت از آواراطلاعات بازیابی شده و افزایش توان کوتاه و بلند مدت بهره گیری از اطلاعات لازم است فایلهای اطلاعاتی جستجو شده و با سبک وشیوه خاص ذخیره سازی شود به گونه ای که بازیابی مجدد آن امر ساده باشد برای اینکار لازم است کلیدواژهای نهایی تولیدشده دارای تاریخ باشد که فرایند سامانه پایان نامه اینجانب به شکل زیرمی باشد.:

 

 

 

 

 


 

نوشته شده توسط حمیده نیک کار در دوشنبه ششم تیر ۱۳۹۰ ساعت 18:41 موضوع | لینک ثابت


پروپزال

 بررسی سازه های موثر بردانش ُنگرش و مهارت پسته کاران پیرامون مدیریت تولیدپسته (مطالعه موردی استان خراسان جنوبی )

درس: مقاله نویسی علمی وفنی 

استاد محترم:جناب اقای دکتر قلی نیا 

تهیه کننده:حمیده نیک کار

این پروپوزال به عنوان تکلیف درس مقاله نویسی علمی و ترویجی اقای دکتر جواد محمد قلی نیا بوده و برای ارزشیابی توسط خوانندگان (بد یا خوب ) بر روی وبلاگ قرار گرفته است.

مقدمه

بدلیل شرایط مناسب اقلیمی کشور، پسته ایران دارای مرغوبیت بالایی بوده و از نظر کیفیت نیز در بین رقبای خارجی خود کم نظیر می باشد با توجه به افزایش سطح زیر کشت از طریق احداث باغهای جدید پسته در استانهای کشور و مصرف داخلی کم آن در مقایسه با مقدار تولید ،ضرورت توجه به امر صادرات پسته، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این رابطه خریداران خارجی با پرداخت بهای کالا، محصولی را خریداری می کنند که از کیفیت عالی برخوردار بوده و عاری از هرگونه مواد خارجی و یا هر عامل زیان آور برای سلامت انسان باشد و بطورکلی در محیطی منطبق با اصول کشاورزی پایدار بدست آمده باشد.بنابراین باید ضمن رعایت اصول کشاورزی پایدار در تولید پسته ، مدیریت مناسب را نیز در تمام سطوح کاشت ، داشت ، برداشت و حتی انبارداری پسته رعایت نمود تا محصولی عاری از هرگونه آلودگی و منطبق با استانداردهای جهانی را عرضه و در تجارت بین المللی بی رقیب باقی ماند و از این راه کمک موثری به توسعه صادرات غیرنفتی کشور نمود.(دادرس،1387،ص2)در این خصوص خاک منبع طبیعی با ارزش ،سودبخش و تجدید نشدنی است که تخریب آن در طول چند دهه اخیر بخاطر فعالیتهای شدید انسانی بیش از پیش شده است و ادامه یافتن این روند پیامدهایی نظیر: سله بستن، فشردگی ، کاهش نفوذپذیری خاک و همچنین شوری، فرسایش، آلودگی و از همه مهمتر کاهش حاصلخیزی خاک را به همراه خواهد داشت؛ این پدیده در کشورهای درحال توسعه محسوستر است زیراکه زوال سریع خاک ،نابودی محیط زیست و در نهایت توسعه نیافتگی را ناشی می شود(somddda etal, 2002,p 43). در این زمینه و با توجه به نقش کلیدی خاک در تولید محصولات کشاورزی بخصوص پسته ،مدیریت خاک زراعی، آب و کنترل آفات با تاکید بر بالا بردن حیطه های رفتاری ،دانشی و بینشی پسته کاران می تواند بعنوان یکی از مهمترین برنامه های مدیریت باغات برای عملکرد مطلوب و بهبود پایدار ی باغات پسته بخصوص در استان خراسان جنوبی  در نظر گرفته شود.لذا این تحقیق با هدف شناخت سازه های موثر بر دانش،نگرش و مهارت پسته کاران استان خراسان جنوبی پیرامون مدیریت آب، حاصلخیزکننده ها و آفات و بیماری های  پسته انجام شده است.

بیان مسئله

با توجه به اینکه کشور ایران در مناطق خشک و نیمه خشک جهان قرار دارد، استفاده بهینه از منابع خاك وآب نسبت به سایر نقاط جهان حساسترو با اهمیت تر است . از این رو مسئله آب و خاک از عمده ترین مسائل کشاورزي ایران به شمار می آید(دلاوري،1380،ص20)این در حالی است که بیش از 60 % خاك هاي ایران کمتر از 1% ماده آلی دارند و تخریب و فرسودگی خاكهابعلت تردد بیش از حد ماشین آلات، مصرف نامطلوب کودها و سموم شیمیایی، خاك ورزي بیش از حد وغیرعلمی و مدیریت غلط آب امکان دستیابی به امنیت غذایی را براي جمعیت رو به رشد کشور با چالش مواجه ساخته است ( (Davies et al,1993,p:34 اما متاسفانه معضل فرسایش خاک تنها چالش بخش کشاورزی نیست بلکه انسان برروی کره ای زندگی می کند که بیش از 71 درصد سطح آن پوشیده از آب است، ولی درصد زیادی از آن جزء آبهای شور تلقی می شود وتنها 59/2 درصد(35 میلیون کیلومتر مربع) آن مربوط به کل آبهای شیرین دنیاست که حتی از این مقدار نیز تنها 014/0 درصد آن قابل بهره برداری می باشد و بقیه شامل یخچالها و آبهای دیگر می شود.,p:10) .(Miller,2001 از کل آبهای شیرین موجود در دسترس، بالاترین مصرف به بخش کشاورزی اختصاص دارد(Apnymous,2003,p:8) و این وضعیت در ایران به علت قرار گرفتن در کمربند میانی (در مناطق خشک و نیمه خشک جهان)یکی از مشکلات بنیادی توسعه و توسعه اقتصادی کشور بوده  و هست. بر اساس شاخص موسسه بین المللی مدیریت آب و همچنین سازمان ملل، کشور ما با بحران جدی آب بخصوص در بخش کشاورزی روبرو است (مؤسسه پژوهش هاي برنامه ریزي و اقتصاد کشاورزي ، 1384،ص 124). تخریب خاك و کمبود آب به عنوان مهمترین مسائل تأثیرگذار بر رشد و توسعه بخش کشاورزي در ایران می باشد لذا استفاده از منابع آب و خاك از عمده ترین مسائل کشاورزي ما به شمار می روند که بر اهمیت آب و خاك می افزاید در واقع با آنچه گفته شد نتیجه می شودايران سرزمين كشاورزخیزی نيست، به آنگونه که ما تصور مي‌كنيم. منابع فراوان آب، و خاك حاصلخيز خیلی زیادی ندارد و به كمك انرژي های خارجي كشاورزي خود را تداوم مي‌بخشد (افسری کهنه شهری،1384،ص45) لذا با توجه به آنچه در بالا آمده است راه حل پیشنهادی، كشاورزي پايدار است كه بر پایه سه محور اساسی استوار است:1-  از نظر اكولوژيكي مناسب : به مسائل زیست محیطی و جلوگیری از آلودگی آن ، از طریق سموم و آفت کش ها ی کشاورزی اهمیت بسزایی
می دهد(مدیریت آفات و بیماری ها)،2- از نظر اقتصادي و خود کفایی توجيه پذير است: در اینصورت از منابع آب و خاک و سایر منابع موجود بصورت بهینه و اصولی استفاده می کند و از تخریب آنها تا حد ممکن جلوگیری می نماید(مدیریت منابع آبی و خاک) .3- از نظر فرهنگی -اجتماعي مطلوب می باشد : سعی می کند از تلفیق دانش بومی و دانش نوین با شرایط خاص هر منطقه(مثل استعدادهای هرمنطقه در کشت محصول خاص آن  منطقه) برای کشاورزی استفاده نماید(افسری کهنه شهری،1384،ص45). با توجه به این سه اصل کشت پسته در ایران و در سطح جهان، از جایگاه بالایی برخوردار است، این محصول استراتژیک در شرایط کنونی حدود50 درصداز تولید وبیش از 60 درصداز صادرات غیر نفتی کشور رابه خود اختصاص داده است سطح زیر کشت پسته ایران 400000 هکتار می باشدو استان خراسان جنوبی با داشتن10699هكتار سطح زیر کشت پسته و باداشتن 8253نفر پسته کار ،در بین چهار استان اول ایران قرار می گیرد و به همین دلیل برای پژوهش حاضر انتخاب شده است(مؤسسه پژوهش هاي برنامه ریزي و اقتصاد کشاورزي ، 1384،ص 126).اما  بهره برداريهای بی رویه پسته کاران استان خراسان جنوبی از منابع خاک و آب، اراضی را فرسوده و در حال زوال قرار داده است از جمله  فرآیندها ی ناشی از استفاده های غیر اصولی: 1- تخریب خصوصیات فیزیکی خاك، در نتیجه تردد بیش از حدماشین آلات، مصرف نامطلوب کودها و سموم شیمیایی، خاکورزي بیش از حد و غیرعلمی، مدیریت غلط آب ، استفاده کم از کودهای حیوانی پوسیده شده و روش آبیاری نامناسب باتوجه به کمبود آب در منطقه است2- تخریب خصوصیات شیمیایی خاك شامل شوري و قلیایی شدن خاك و آبشویی عناصر غذایی خاك در نتیجه عملکرد نامطلوب پسته کاران ؛3: تخریب خصوصیات بیولوژیکی خاك شامل کاهش مواد آلی خاك و کاهش موجودات زنده خاك در نتیجه عدم استفاده از مدیریت تلفیقی آفات است که مدیریت تلفیقی آفات در واقع کنترل آفات با روشهای مختلف بیولوژیکی،زراعی و شیمیایی است بطوریکه استفاده از سموم به حداقل خود برسد و به محیط زیست آسیب چندانی وارد نشود.با توجه به آنچه در فوق بیان شد ،کشت پسته در استان خراسان جنوبی و ضعف مدیریت خاك زراعی ،آب و مدیریت آفات و بیماری ها توسط پسته کاران باعث شده عملکرد و کیفیت محصول کاهش یابد ازآنجا که عامل اصلی در ارتباط باحل معضلات پسته و مدیریت آب ، خاك زراعی(حاصلخیزکننده ها) و آفات و بیماری های باغات پسته،نیروی انسانی یا پسته کاران می باشند لذا شناخت دانش، نگرش و مهارت نیروی انسانی (پسته کاران)درمدیریت تولید پسته و عوامل موثر برآنها از اهمیت بسزایی برخوردار است برهمین اساس سوال اصلی تحقیق حاضر این است که آیا پسته کاران استان خراسان جنوبی شناختی از سازه های موثر بر دانش،نگرش و مهارت پسته کاران پیرامون مدیریت آب، حاصلخیزکننده ها و آفات و بیماری ها دارند یا نه؟به چه میزان؟

سوالات فرعی که این تحقیق درصدد پاسخگویی به آن است شامل :

1- دانش فنی، نگرش و مهارت پسته کاران در زمینه مدیریت خاک زراعی در چه سطحی است؟

2- آیا پسته کاران از دانش فنی، مهارت و نگرش لازم در زمینه مدیریت تولید پسته برخوردارند؟

3- چه عواملی بر دانش، نگرش و مهارت پسته کاران پیرامون مدیریت خاک زراعی موثر است؟

4- چه عواملی بردانش، نگرش و مهارت پسته کاران در زمینۀ شیوه هاي مدیریتی موثر است؟

5- دانش، نگرش و مهارت پسته کاران پیرامون مدیریت آب زراعی در چه سطحی است؟

6- دانش، نگرش و مهارت  پسته کاران در زمینۀ مدیریت آب و خاك زراعی در چه سطحی قراردارد؟

7- عوامل موثر بر رفتار(دانش، نگرش و مهارت) پسته کاران پیرامون آب زراعی کدامند؟

8- چه عواملی بر دانش، نگرش و مهارت پسته کاران پیرامون مدیریت آفات و بیماری ها موثر است؟

9-     عوامل موثر بر رفتار(دانش، نگرش و مهارت) پسته کاران پیرامون مدیریت آفات و بیماری ها کدامند؟

 اهمیت و ضرورت پژوهش

امروزه بنا به تاکید تمامی کارشناسان کشاورزی ، پسته ایران از نظر کیفی برتری های چشمگیری بر محصولات سایر کشورها دارد و کیفیت و کمیت کنونی آن، حاصل تلاش های بی سابقه و نوآوری های کشاورزان و باغبانان ایرانی طی قرن های متمادی گذشته است. نقش و اهمیت محصول پسته به عنوان کالایی در جهت گسترش صادرات غیر نفتی کشور ایجاب می کند ، تمامی دست اندرکاران این محصول به تعمق و تحقیق در خصوص مسایل مربوط به آن بپردازند و مخاطراتی که در عرصه های بین المللی ، تولید و تجارت این محصول را تهدید می کند بررسی و تمهیدات و تدابیری برای رفع آنها اتخاد نمایند از جمله این عوامل شناسایی سازه های موثر در افزایش دانش ، نگرش و مهارت مدیریتی باغداران در زمینه پسته کاری است این امر از آن جهت حائز اهمیت می باشد که دانش و اطلاعات پسته کاران در زمینه  مدیریت تولید پسته در تمام سطوح مدیریتی از مدیریت خاک تا مبارزه بیولوژیکی کم بوده و این کمبود اطلاعات و عدم مهارتهای مدیریتی بر درآمدزایی پسته کاران و در نهایت ارزآوری آنها برای کشور تاثیر می گذارد پسته را می توان بعنوان یک محصول استراتژیک برای کشور و مناطق پسته کار بخصوص استان خراسان جنوبی دانست ؛ لذا این تحقیق در جهت تعیین سازه های موثر بر دانش، نگرش و مهارت پسته کاران در زمینه افزایش توان مدیریتی آنهاست تا بتوانندبا برنامه ریزی های صحیح آموزشی و ترویجی ،هم میزان تولید در واحد سطح و هم کیفیت بالای پسته  را در بازارهای جهانی به همراه خود داشته باشند.
 رشد سریع  جمعیت و کمبود مواد غذایی ،عکس العمل مناسب بخش کشاورزی را می طلبد این در حالی است که در سر تا سر دنیا منابع طبیعی و حیاتی که کشاورزی به آن متکی است، رو به تحلیل می باشد و می بایستی چاره ای برای آن اندیشید(سلمانزاده، 1377، ص 32). امروزه مسئله بیشینه سازی عملکرد محصولات از طریق مصرف زیاد نهاده های شیمیایی و مصرف پرهزینه برای افزایش تولیدات جای خود را به رهیافتها و نظام های کشاورزی جایگزین داده است؛ علت ایجاد چنین نظام هایی تغییر ساختار اقتصادی و سیاستگذاری های دیگر در بخش کشاورزی و از همه مهمتر نگرانیهایی است که نظام های مختلف کشاورزی دارند که از جمله این نگرانیها می توان به:افزایش هزینه های تولید در مقابل فروش محصول، افزایش مقاومت علفهای هرز و حشرات به سموم علف کش و حشره کش، کاهش میزان باروری خاک در اثر افت مواد آلی و عناصر غذایی آن، افزایش فرسایش خاک، آلودگی های آبهای سطحی در اثر مصرف بی رویه سموم شیمیایی، از بین رفتن حیات وحش و حشرات مفید بر اثر استفاده از حشره کش ها، اثرات نهاده های شیمیایی بر کیفیت مواد غذایی و به خطر افتادن سلامت انسان و دام اشاره کرد (فرانسیس و همکاران ، 1377، ص59) که برای کاهش این نگرانیها می توان از کشاورزی پایدار که مبتنی بر بهبود کیفیت آب، کاهش فرسایش خاک و حفاظت از محیط زیست است استفاده نمود. همه این تحقیقات بمنظور بهبود بخش کشاورزی و افزایش تولید صورت می گیرد اما خود کشاورز بعنوان یک انسان که مستقیما در فرایند تولید دخیل بوده بدست فراموشی سپرده شده است، عدم توجه به علوم رفتاری و اجتماعی در بخش کشاورزی موجب گردیده است که بسیاری از نتایج و یافته های پژوهشی که در زمینه کشاورزی بدست آمده است ،عملاً بکار گرفته نشود بنابراین بهره گیری و کاربرد مناسب کشاورزی پایدار در بخش کشاورزی و توسط خود کشاورز زمانی امکان پذیر است که خود کشاورز بعنوان یک انسان نه بعنوان یک وسیله بها داده شود(روستا،1378). لذا کاربرد اصول مدیریت کشاورزی در تولید پسته بعنوان یک محصول استراتژیک و ارزآور از طریق بررسی  دانش، نگرش و مهارت پسته کاران نسبت به مدیریت ،عوامل تاثیر گذار برآن و کشاورزی پایدار و همچنین مشکلات و موانع موجود است که انجام این تحقیق را ضروری می سازد.

 اهداف تحقیق

1-  هدف اصلی :

بررسی وشناخت سازه هایی که بر دانش،نگرش و مهارت پسته کاران پیرامون مدیریت آب، حاصلخیزکننده ها و آفات و بیماری های  پسته دراستان خراسان جنوبی موثر است.

    2-  اهداف اختصاصی (فرعی)

1- بررسی ویژگی های فردی – حرفه ای باغداران پسته در استان خراسان جنوبی.

2-   بررسی ویژگی اقتصادی – اجتماعی پسته کاران استان خراسان جنوبی.

3- تعیین دانش ،نگرش و مهارت پسته کاران پیرامون مدیریت خاک باغات پسته استان خراسان جنوبی.

4- بررسی عوامل موثر بر دانش ،نگرش و مهارت پسته کاران پیرامون مدیریت خاک باغات پسته استان خراسان جنوبی.

5- تعیین دانش ،نگرش و مهارت پسته کاران پیرامون مدیریت آب زراعی باغات پسته استان خراسان جنوبی.

6- بررسی عوامل موثر بر دانش ،نگرش و مهارت پسته کاران پیرامون مدیریت آب زراعی باغات پسته استان خراسان جنوبی.

7- تعیین دانش ،نگرش و مهارت پسته کاران پیرامون مدیریت تلفیقی آفات و بیماری های باغات پسته استان خراسان جنوبی.

8- بررسی عوامل موثر بر دانش ،نگرش و مهارت پسته کاران پیرامون مدیریت تلفیقی آفات و بیماری های باغات پسته استان خراسان جنوبی.

9- تعیین دانش ،نگرش و مهارت پسته کاران پیرامون مدیریت تولیدپسته در استان خراسان جنوبی.

10-  شناخت و تعیین عوامل موثر بر رفتار کشاورزان پیرامون مدیریت بهینه تولیدپسته در استان خراسان جنوبی.

 

 محدوده تحقیق

محدوده تحقیق را می توان در سه حیطه  محدوده موضوعی، زمانی و محدوده مکانی عنوان نمود:

الف ) محدوده موضوعی:

قلمرو پژوهش ، فعالیتهایی است که شامل:  مدیریت تولید پسته اعم از مدیریت خاک ، آب و مدیریت تلفیقی آفات و بیماری های پسته استان خراسان جنوبی میباشد.

ب)محدوده مکانی (جغرافیایی):

این تحقیق از نظر محدوده جغرافیایی به استان خراسان جنوبی محدود می شود که سطح زیر کشت پسته آن  10699 هکتار می باشد (طرح و برنامه جهادکشاورزی استان خراسان جنوبی،1388،ص3) این استان شامل شهرستان های درمیان، قاین، بیرجند، نهبندان، سربیشه، فردوس، سرایان و بشرویه است که مساحت ۹۵۳۸۵ کیلومتر مربع بوده و سطح زیرکشت پسته درآن به تفکیک شهرستانها به قرار زیر است:

شهرستان

سطح زیر کشت پسته (هکتار)

درمیان

بیرجند

نهبندان

سربیشه

قاین

فردوس

سرایان

بشرویه

82

263

281

355

1479

2115

2039

4085

جمع

10699

 جدول :(طرح و برنامه جهادکشاورزی استان خراسان جنوبی،،1388)

ج) محدوده زمانی :

محدوده زمانی تحقیق حاضر از سال 1388 تا 1389 می باشد.

 

 محدودیتها

- محدودیت دسترسی به منابع اطلاعات تحقیق در مورد پسته به دلیل انجام نشدن تحقیق در زمینه موضوع.

- عدم دسترسی آسان به منابع داخل و خارج کشور در مورد پسته کاران.

- محدودیت مربوط به پراکندگی بهره برداران و دشواری دسترسی به آنها برای جمع آوری اطلاعات .

- محدودیت مربوط به بیسوادی و کم سوادی بهره برداران که پاسخگویی آنها به سوالات را با دشواری مواجه می سازد.

- محدودیت مربوط به تعمیم پذیری یافته های حاصل از تحقیق به دلیل شرایط و ویژگی های خاص منطقه.

 تعاریف عملیاتی واژه ها

پسته کاران

در این تحقیق پسته کاران به کشاورزانی اطلاق می شود که در سال 1388 تا 1389 بیش از صد اصله نهال پسته در باغ یا باغات مختلف بصورت مخلوط داشته و یا بیش از یک هکتار زمین زیر کشت پسته داشته باشند.این تعریف توسط بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی در سال 1388 ارائه شده و در این تحقیق نیز مبنا انجام پژوهش قرار گرفته است.

 مدیریت آب  باغات

 در این پژوهش به معنی استفاده بهینه از منابع آب از طریق کاربرد صحیح آب موجود در باغ،تسهیل آبیاری، هدایت ابزارها و منابع در دسترس و فراهم کردن آب مورد نیاز در جهت رشد گیاه می باشد.

 مدیریت حاصلخیزکننده ها

توانایی باغداران برای استفاده بهینه و صحیح از انواع حاصلخیزکننده ها (کودهای شیمیایی، کودهای آلی، مواد محلول و بقایای گیاهی و...) برای بهبود عملکرد و رسیدن به اهداف توسعه پایدار می باشد.

 مدیریت تلفیقی آفات:

کاربردتلفیقی شماری از راهبردهای کنترل آفات است به گونه ای که نه تنها جمعیت آفات را به سطوح قابل قبولی کاهش دهد، بلکه بتواند پایدار و ناآلاینده نیز باشد. در این پژوهش منظور از مدیریت تلفیقی آفات و بیماری ها استفاده از روشهای زراعی ،مکانیکی، شیمیایی وبیولوژیکی برای کنترل آفات و بیماری ها و کاهش خسارت آنها می باشد.

 دانش

میزان آگاهی و اطلاعات پسته کاران در مورد اصول صحیح و علمی باغداری با توجه به مدیریت حاصلخیزکننده ها، آب و مبارزه تلفیقی با آفات و بیماری ها می باشد.

نگرش

میزان اعتقاد، علاقه و تمایل باغداران نسبت به فعالیتهای مدیریتی در باغات پسته است.

مهارت

میزان توانایی به کارگیری عملی اصول صحیح و علمی باغداری با توجه به فعالیتهایی است که از مدیر یک واحد باغی انتظار می رود.

عوامل موثر بر مدیریت تولید پسته

عواملی که می تواند برحیطه هاي رفتاري پسته کاران با توجه به سطح اقتصادی، اجتماعی ، حرفه ای و شخصی آنان ،در زمینه بکارگیري شیوه هاي صحیح مدیریت آب ، خاك زراعی(حاصلخیزکننده ها) و آفات و بیماری ها شامل آزمایش آب و خاك، بکارگیری روشهای آبیاری پیشرفته با راندمان بالای آب ، کاهش تلفات آبی، کود سبز، کود شیمیایی،استفاده از حاصلخیز کننده ها ، مبارزه با آفات و بیماری ها از طریق مبارزه غیر شیمیایی (مدیریت تلفیقی آفات) یا شیمیایی با ماندگاری کم و از این قبیل تأثیر
داشته باشد

 نوع و روش تحقیق

در هر مطالعه اي براي رسيدن به اهداف تحقيق از يك يا چند روش استفاده مي شود. روش مورد استفاده در اين مطالعه از لحاظ هدف كاربردي است؛ چون نتايج آن براي برنامه ريزان و دست اندركاران تدوين سياست هاي توسعه كشاورزي بخصوص پسته قابل استفاده است . از نظر گرد آوري داده ها از نوع تحقيقات توصيفي - همبستگی است که به روش پيمايشي و با استفاده از پرسشنامه انجام شده است ؛ زيرا از يك طرف به بررسي توزيع سيستماتيك، عيني و دقيق وقايع و ويژگي هاي يك جامعه آماري مي پردازد و از طرف ديگر سعي دارد ميزان ارتباط متغيرهاي مستقل را با متغير هاي وابسته تحقيق بسنجد و نوع رابطه بين آنها را تعيين نمايد(سرمد و همكاران، ١٣٨٣ ) در تحقيق توصيفي محقق نوعي بررسي انجام مي دهد كه از طريق آن مي تواند ويژگي هاي يك نمونه يا جامعه را با توجه به متغيرهاي از پيش تعيين شده، مشخص كند . در تحقيق همبستگي پژوهشگر مي خواهد بداند آيا بين دو يا چند مجموعه از جفت متغيرها رابطه اي وجود دارد يا خير و اگر چنين رابطه اي وجود دارد از چه نوعي بوده و ميزان آن چقدر است 

 جامعه آماري

جامعه آماری به جامعه ای گفته می شود که حداقل در یک صفت خاص مشترک باشند جامعه آماری این تحقیق کلیه پسته کاران استان خراسان جنوبی در نظر گرفته شده است و منظور از پسته کار، کشاورزانی هستند که در سال 1388 تا 1389 بیش از صد اصله نهال پسته در باغ یا باغات مختلف بصورت مخلوط کاشته و یا بیش از یک هکتار زمین زیر کشت پسته داشته باشند.این تعریف توسط بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی در سال 1388 ارائه شده و مبنا پژوهش حاضر می باشد که تعداد آنها 8253 نفر است (جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی،1388)

 

روش نمونه گيري

برای انتخاب نمونه ها در این تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب استفاده شده است در این روش ابتدا جامعه مورد نظر را بر اساس شاخص سطح زیر کشت پسته در سه طبقه غیر همپوشش قرار داده شد شامل:طبقه اول (بیرجند، نهبندان ، سربیشه و درمیان که سطح زیر کشت پسته آنها زیر 500 هکتار)، طبقه دوم (فردوس و قاین که سطح زیر کشت پسته آنها  2000-500 هکتار) و  طبقه سوم(سرایان وبشرویه با سطح زیر کشت پسته بالاتر از 2000 هکتار) سپس از هر طبقه بصورت تصادفی یک شهرستان مورد مطالعه قرار گرفت و از هر شهرستان بطور تصادفی متناسب افراد مورد مطالعه انتخاب شدند.

 

متغیرها تحقیق

1- متغیر مستقل:

متغیریا متغیرهایی هستندکه تغییرات متغیرهای دیگر بر روی آنها تاثیر نمی گذارد اما با تغییری اندک در هر یک از آنها متغیر وابسته تغییر می کند بطور کلی تغییرات متغیر وایسته تحت تاثیر تغییرات متغیرهای مستقل است

متغیر وابسته:

         متغیری است که تحت تاثیر متغیرهای مستقل قرار دارد. که در این تحقیق بصورت جدول ذیل نشان داده می شود:

جدول : متغیر وابسته

متغیر وابسته

بعدها

مولفه ها

مقیاس

دانش ، نگرش و مهارت پسته کاران پیرامون
مدیریت تولید پسته

مدیریت خاک

دانش

فاصله ای

نگرش

رتبه ای

مهارت

فاصله ای

مدیریت آب

 

دانش

فاصله ای

نگرش

رتبه ای

مهارت

فاصله ای

مدیریت تلفیقی آفات

دانش

فاصله ای

نگرش

رتبه ای

مهارت

فاصله ای

 

 روش جمع آوری اطلاعات

عمل جمع آوري اطلاعات و آمار مورد نياز در اين پژوهش در دو بخش انجام گرفته است : بخش اول شامل جمع آوري اطلاعات در زمينه مباني نظري موضوع و سوابق تحقيقات انجام شده بود كه بااستفاده از روش مطالعات اسناد و مدارك مکتوب، مطالعات كتابخانه اي و كاوش از طريق پايگاههاي اطلاع رساني اينترنتي و همچنين روشهاي مصاحبه صورت گرفته است . بخش دوم شامل جمع آوري اطلاعات و آ مار مورد نياز از پسته كاران منطقه مورد پژوهش بوده است كه با كاربرد پرسشنامه در قالب انجام مطالعات ميداني صورت گرفته است.

 

ابزار جمع آوری اطلاعات

ابزار جمع آوری اطلاعات وسیله ای است که باکمک آن از نمونه های مورد مطالعه ،کلیه داده های مربوط به یک تحقیق را جمع آوری می کند از ابزارهای مهم اجرای تحقیق پرسشنامه است که در این مطالعه از این ابزار استفاده شده است

 وپس از جمع آوری اطلاعات کاراستخراج وتجزیه وتحلیل این اطلاعات با استفاده از Spss Win صورت گرفته است

فرضیه های  تحقیق

فرضیه ها

1-بین ویژگی های فردی پسته کاران و دانش فنی آنها پیرامون مدیریت تولید پسته (مدیریت آب، حاصلخیزکننده ها و آفات و بیماریها) رابطه معناداری وجود دارد.

H1 : 0< r 1

H0: r=0

2-بین ویژگی های فردی پسته کاران و نگرش آنها پیرامون مدیریت تولید پسته (مدیریت آب، حاصلخیزکننده ها و آفات و بیماریها) رابطه معناداری وجود دارد.

H1 : 0< r 1

H0: r=0

3- بین ویژگی های فردی پسته کاران و مهارت آنها پیرامون مدیریت تولید پسته (مدیریت آب، حاصلخیزکننده ها و آفات و بیماریها) رابطه معناداری وجود دارد.

H1 : 0< r 1

H0: r=0

4- بین ویژگی های حرفه ای پسته کاران و دانش فنی آنها پیرامون مدیریت تولید پسته (مدیریت آب، حاصلخیزکننده ها و آفات و بیماریها) رابطه معناداری وجود دارد.

H1 : 0< r 1

H0: r=0

5-بین ویژگی های حرفه ای پسته کاران و نگرش آنها پیرامون مدیریت تولید پسته (مدیریت آب، حاصلخیزکننده ها و آفات و بیماریها) رابطه معناداری وجود دارد.

H1 : 0< r 1

H0: r=0

 6- بین ویژگی های حرفه ای پسته کاران و مهارت آنها پیرامون مدیریت تولید پسته (مدیریت آب، حاصلخیزکننده ها و آفات و بیماریها) رابطه معناداری وجود دارد.

H1 : 0< r 1

H0: r=0

7-بین ویژگی های اقتصادی پسته کاران و دانش فنی آنها پیرامون مدیریت تولید پسته (مدیریت آب، حاصلخیزکننده ها و آفات و بیماریها) رابطه معناداری وجود دارد.

H1 : 0< r 1

H0: r=0

8- بین ویژگی های اقتصادی پسته کاران و نگرش آنها پیرامون مدیریت تولید پسته (مدیریت آب، حاصلخیزکننده ها و آفات و بیماریها) رابطه معناداری وجود دارد.

H1 : 0< r 1

H0: r=0

9-بین ویژگی های اقتصادی پسته کاران ومهارت آنها پیرامون مدیریت تولید پسته (مدیریت آب، حاصلخیزکننده ها و آفات و بیماریها) رابطه معناداری وجود دارد.

H1 : 0< r 1

H0: r=0

10-بین ویژگی های اجتماعی پسته کاران و دانش فنی آنها پیرامون مدیریت تولید پسته (مدیریت آب، حاصلخیزکننده ها و آفات و بیماریها) رابطه معناداری وجود دارد.

H1 : 0< r 1

H0: r=0

11-بین ویژگی های اجتماعی پسته کاران و نگرش آنها پیرامون مدیریت تولید پسته (مدیریت آب، حاصلخیزکننده ها و آفات و بیماریها) رابطه معناداری وجود دارد.

H1 : 0< r 1

H0: r=0

12-بین ویژگی های اجتماعی پسته کاران و مهارت آنها پیرامون مدیریت تولید پسته (مدیریت آب، حاصلخیزکننده ها و آفات و بیماریها) رابطه معناداری وجود دارد.

H1 : 0< r 1

H0: r=0

 13- بین فعالیتهای آموزشی _ ترویجی پسته کاران و دانش فنی آنها پیرامون مدیریت تولید پسته (مدیریت آب، حاصلخیزکننده ها و آفات و بیماریها) رابطه معناداری وجود دارد.

H1 : 0< r 1

H0: r=0

14-بین فعالیتهای آموزشی _ ترویجی پسته کاران ونگرش آنها پیرامون مدیریت تولید پسته (مدیریت آب، حاصلخیزکننده ها و آفات و بیماریها) رابطه معناداری وجود دارد.

H1 : 0< r 1

H0: r=0

15- بین فعالیتهای آموزشی _ ترویجی پسته کاران و مهارت آنها پیرامون مدیریت تولید پسته (مدیریت آب، حاصلخیزکننده ها و آفات و بیماریها) رابطه معناداری وجود دارد..

H1 : 0< r 1

H0: r=0

 

تجزیه و تحلیل داده ها

در این قسمت از دو روش آماری زیر استفاده می شود:

1- آمارتوصیفی شامل جداول فراوانی ،میانه ، مد و میانگین و ...

2- آمار استنباطی شامل: ضریب همبستگی اسپیرمن، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه و...

 

 

منابع و ماخذ :

 1-افسری کهنه شهری، س.(1384). بررسی نیازهای آموزشی ترویجی کشاورزان برای پذیرش پروژه IPM در کشت خیار گلخانه ای در استان خراسان رضوی. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند .

2- دادرس مقدم،ع،(1387) . عوامل موثر بر پذیرش تکنولوژی ها و نوآوری های جدید توسط پسته کاران استان خراسان جنوبی. پایان نامه کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند 

3- دلاوري، غ. ر(1380).. چالش هاي ترویج کشاورزي در ایران با نگاهی به مشکلات ترویج آب و خاک. مجله جهاد، 21

4- روستا،ك.(1378). تاثیر دانشهاي فنی و کشاورزي پایدار بر عملکرد ذرت و پایداري نظام زراعی. پایان نامه کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزي، تهران: دانشکده کشاورزي، دانشگاه تربیت مدرس.

5- سرمد، ز . بازرگان، ع . حجازي، ا.(1383). روشهاي تحقیق در علوم رفتاري. چاپ هشتم . انتشارات آگاه، تهران

6- سلمانزاده، س. (1371). کشاورزي پایداررهیافتی درتوسعه کشاورزي ورسالتی براي ترویج ایران مجموعه مقالات ششمین سمینارعلمی ترویج کشاورزي کشور. تهران: سازمان ترویج کشاورزي.

7- طرح و برنامه جهادکشاورزی استان خراسان جنوبی،1388

8- فرانسیس، چ.؛ باتلر فلورا، ك. و کینگ، ل.(1377). کشاورزي پایدار در مناطق معتدل). ترجمه عوض کوچکی و جواد حلقانی(. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.

 9- مؤسسه پژوهش هاي برنامه ریزي و اقتصاد کشاورزي . (1384). شناخت وضع موجود و
 منابع: مبانی لایحه قانون جامع خاك کشور. ج. 1، وزارت جهادکشاورزي، تهران.

 

۱۰- Anonymous (1996). Attitude Formation. [on line], available:

http://www.plice.wayne.edu/~wpoff/car/grp/formation.attitude.htl

Apnymous,2003

۱۱- Davies, B., Eagle, D. and Finney, B. (1993). Soil management (5th ed). Farming Press,United Kingdom,54وEswaran et al., 2001

۱۲-Miller, G. T. (2001). Environmental science: working with the earth, 8th ed. Jack

۱۳- Somda, J., Nianogo, A. J., Nassa, S. and Sanou, S. (2002). Soil fertility management and socio-economic factors in crop-livestock systems in Burkina Faso: a case study of composting technology. Ecological Economics, 43:


 

نوشته شده توسط حمیده نیک کار در یکشنبه پنجم تیر ۱۳۹۰ ساعت 19:5 موضوع | لینک ثابت


پرشكوه و بی‌مانند ترین باغ دنیا

پرشكوه و بی‌مانند سالانه بیش از یك میلیون نفر بازدید می‌كنند و دولت
كانادا همزمان با یكصدمین سال تولد این باغ بهشتی، آن را به عنوان یك سند
ملی، تاریخی به ثبت رساند.

دیدن این تصاویر شاید انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاران وطنی به
وجود آورد تا به جای ساختن سازه‌های آلوده‌كننده‌ای كه آب و خاك این كشور
را هدف قرار داده‌اند، دست به برپایی قطعه‌ای
از بهشت در سرزمین مادری‌شان بزنند؛ همان گونه كه خانم و آقای بوچارت در
بیش از یكصد سال پیش چنین كردند و كاربری كارخانه سیمان خود را به تغییر
دادند.كاری ماندگار كه می‌تواند همچون باغ بوچارت آنها را ثروتمند هم
بسازد.

با تشکر از  وبسایت خوبه :http://melisshop.mihanblog.com/


 

نوشته شده توسط حمیده نیک کار در یکشنبه چهاردهم فروردین ۱۳۹۰ ساعت 3:30 موضوع | لینک ثابت


همه چیز درباره گل نيلوفر آبي Nymphea L

در پاسخ به سوال آناهیتا جان این مطلب رو گذاشتم امیدوارم از این مطلب استفاده کنید
 
تقدیم به شما
 
 
 
                                                   کوچکترین نیلوفر آبی جهان
 
 
 
 
گل نيلوفر آبي Nymphea L. جنسي از تيره نيلوفر آبي ها نمفاسه Nymphaceae
ميباشد .
اين جنس شامل 8 تا 10 گونه مختلف است که همه آنها ماندني و روستائي ميباشند .
اين گياه در آب ميرويد و برگهايش بشکل قلب با گلهاي بزرگ سفيد ، صورتي يا زرد بسته
به اقسام آن که روي آب شناور است .
اقسام جالب توجه اين گل عبارتند از :
1 ـ نيلوفر آبي سفيد N. alba : با گلهاي سفيد رنگ که در مرداد و شهريور باز ميشود .
2 ـ نيلوفر آبي زرد N.lutea : با برگهاي بشکل قلب و گلهاي زرد .
3 ـ نيلوفر آبي پيگمه N. pygmaea : قسم پاکوتاه با گلهاي متعدد سفيد که اصل آن
از چين آمده است .
4 ـ نيلوفر آبي معطر N. odorata : که اصل آن از آمريکاي شمالي و گلهايش سفيد
است . از اين گونه يک جور به رنگ صورتي نيز وجود دارد .
5 ـ نيلوفر آبي صورتي سوئدي N. caspary : که اصل آن از سوئد است .
? - نيلوفر آبي روشن معطر N.capensis : اصل اين گياه از آفريق آمده است
و گلهاي معطر دارد . قطر سطح برگها حدود ?? سانتيمترميباشد .
از انواع ديگر حدود ?? نوع ديگر با گلهاي به رنگهاي متنوع و زيبا کشت ميشوند .
گل تمام اقسام نيلوفر آبي در مرداد و شهريور باز ميشوند .
دانه هاي بذر نيلوفر آبي را پس از رسيدن بلافاصله بايد در گلدانيکه کاملا آب را از خود
رد مينمايد کاشته زير آب گذاشت بطوريکه دوسانتيمتر آب روي آن را بگيرد .
زمستان گلدان را يا در گلخانه سرد ، يا در کف حوض عميق که بيم يخ زدن نرود
ميگذارند ، پس از آنکه بوته ها سبز شد آنها را در گلدان ديگري نشاء ميکنند و سال دوم
يا سال سوم براي هميشه آنها را ته استخر يا حوض ميگذارند .
از اين گل بوسيله گشنگيري دورگِه هاي زيبائي بدست آمده که گلهاي آنها صورتي ، قرمز
، زرد ، سفيد و مسي و گل کاسني است .
اگر استخر يا برکه اي که در آن نيلوفر آبي ميکارند داراي لجن و يا گل و لاي باشد ميتوان
براي زياد کردن گل نيلوفر قطعه اي از ريشه آنرا به سنگي بسته به کف استخر بياندازند
که از همانجا سبز شده و برگهايش روي آب ميآيد .
تمام اقسام نيلوفر آبي غير از نيلوفر پيگمه که پاکوتاه است بايد در حوض يا استخر عميق
کاشته شوند . فقط نيلوفر آبي پيگمه را کنار آب ميکارند .
نکته قابل توجه در کاشتن اين گل آنست که نبايد آنرا در آبهاي متحرک کاشت ، بلکه باي
د هميشه در آبهاي راکد و آفتاب رو که تابستان درجه حرارت آب به 20 تا 25 درجه
سانتيگراد ميرسد بکارند .
تکثير :

همانگونه که در بالا اشاره شد براي زياد کردن نيلوفر آبي کاشتن بذر آن امکان دارد ولي
چون کاشتن بذر نيلوفر تا گل دادن آن چهار سال طول ميکشد کمتر مبادرت به کاشتن بذر
مينمايند ، مگر در مواردي که بخواهند جور تازه اي بدست آورند .
ساده ترين و آسانترين روش تکثير اين گل تقسيم ساقه هاي زير زميني آن در بهار ميباشد
 
با تشکر از وبلاگ خوبه : http://ozjafari.blogfa.com/
 


 

نوشته شده توسط حمیده نیک کار در یکشنبه بیست و دوم اسفند ۱۳۸۹ ساعت 18:21 موضوع | لینک ثابت


گیاهان عجیبی که نه دیده‌اید و نه درموردشان می‌دانید

گیاهان عجیبی که نه دیده‌اید و نه درموردشان می‌دانید!!!

بخونین لطفا انوقت قدرت اونی که اینها رو آفریده بهتون ثابت میشه

این گیاهان به گوشت خوارها معروفند؛ اما در واقع آنها حشره خوار هستند، نه گوشت خوار! و این که حشره را نمی‌خورند، بلکه شکار را گیر می‌اندازند و باعث مرگ آن می‌شوند...
چه زیبا! چه عجیب! چه خطرناک! اینها گیاهانی هستند که کمتر کسی تا به حال آنها را دیده است. رشد و تغذیه و تکثیر این گیاهان آنقدر با بقیه فرق دارد که می‌توان از آنها به عنوان شگفتیهای دنیای آفرینش یاد کرد. اسم این گیاهان هم مثل خودشان عجیب است. پس بهتر است وقتی با آنها آشنا می‌شویم، دنبال اسم تازه ای برایشان باشیم!
به من دست نزن!
اگر به این گیاه دست بزنی چیز عجیبی را می‌بینی؛ این که ظرف مدت چند ثانیه، برگهای گیاه پژمرده می‌شوند. اما ناراحت نباش! به محض این که گل احساس کرد خطری تهدیدش نمی‌کند، برگهایش باز شده و مثل روز اولش می‌شود. در واقع، این عمل یک جور مبارزه است تا حیوانهای علف‌خوار آن را نخورند. البته وقتی که هوا تاریک می‌شود، برای صرفه‌جویی در مصرف آب خودش را جمع می‌کند تا سطح تماس کمتری با هوا داشته باشد. پس می‌توان اسمش را گذاشت: نازک نارنجی صرفه جو!

گیاه سنگی!
این گیاهان ریز هستند و ریگی شکل؛ اگر گل نداده باشند، ممکن است فکر کنید خرده سنگ‌اند، ولی وقتی به آنها دست بزنید می‌بینید نرم و توپر هستند. محل زندگی این گیاهان صحرا و منطقه های گرم است. حیوانها علاقه زیادی به خوردن آنها دارند، چرا که آبدار هستند و خوردن آنها به رفع تشنگی کمک می‌کند. البته اگر حیوانی بتواند میان ریگزار این ریزهای خوشمزه را تشخیص بدهد!

گلِ دوست نداشتنی!

چه گل زیبایی! چه قدر هم بزرگ! بگذار از نزدیک ببینم. وای نه! چه بوی بدی دارد، حالم دارد به هم می‌خورد! بهتره از اینجا دور شویم! بوی این گل، مثل بوی گوشت فاسد است. اما لابد از خودتان می‌پرسید که چرا بوی این گیاه به این بدی است، آن قدر که هیچ کسی دوست ندارد آن را در خانه اش نگه داری کند؟! تازه این گل، جزو بزرگ ترین گلهای دنیاست! بوی این گل سبب تحریک گیاهان دیگر می شود تا گرده افشانی کنند. حالا شما چه اسمی برای آن پیشنهاد می‌کنید؟!

همیشه زنده!

دشمن گیاهان چیست؟ بی آبی، نه؟ اما برای از بین بردن این گونه از سرخس، نباید منتظر باشید تا در اثر آب ندادن خشک شود! این گیاه عجیب بعد از این كه آب کافی به آن نرسید، به شکل یک توپ جمع می‌شود و برای سالها به همین شکل باقی می‌ماند. به محض این که آب درون شاخه‌هایش برود، دوباره باز شده و بعد از مدتی سبز و مثل روز اول می‌شود! حتما می‌‌توانید حدس بزنید که خانه این گیاه در چه منطقه هایی از زمین است؟

با تشکر از وبلاگ خوب و علمی :

انجمن علمی کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

http://iutagri.blogfa.com/


 

نوشته شده توسط حمیده نیک کار در سه شنبه هفدهم اسفند ۱۳۸۹ ساعت 16:58 موضوع | لینک ثابت


گیاهان می توانند بشنوند

 
 
آزمایش صورت گرفته در کره جنوبی ثابت کرد که گیاهان می توانند بشنوند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از خبر گزاری آلمان، محققان انستیتو دولتی بیوتکنولوژی کشاورزی در کره جنوبی، نهال گیاهان را تحت تاثیر موسیقی کلاسیک و صداهایی با فرکانس های مختلف قرار دادند.
بنابر این گزارش، ژن های ای ال دی( ald) و آر بی سی اس( rbcs )گیاهان تحت برخی فرکانس های خاص فعالیت بیشتری از خود نشان دادند.
این گزارش می افزاید، در صورتیکه این یافته محققان کره ای صحت داشته باشد، در آینده می توان با استفاده از طول موج های خاص در کشاورزی، ژنهای گیاهی خاص را به دلخواه فعال و یا غیر فعال کنیم.
بر اساس این گزارش، این روش ارزان تر و سازگارتر با محیط زیست از تکنیک هایی است که در آن ژن ها از طریق مواد شیمیایی تحریک می شوند.
 
با تشکر از آقای دکتر مهرداد حلوائی متخصص فیزیولوژی جانوری و کنترول آفات


 

نوشته شده توسط حمیده نیک کار در سه شنبه هفدهم اسفند ۱۳۸۹ ساعت 16:33 موضوع | لینک ثابت


واقعیت‌های تلخ در باره چای

 

واقعیت‌های تلخ در باره چای:

۱- بوته چای از معدود گیاهانی است که به دلیل وجود سموم فراوان در بافت آن، در طبیعت هیچ آفت جدی به جز انسان ندارد! مزارع این گیاه نیاز به سمپاشی ندارند و هیچ چرنده، پرنده، حشره و … به آن نزدیک نمی شود. اگر در بین علوفه چهارپایان  حتی کمی برگ چای باشد، حیوان به محض جویدن آنها را از دهانش بیرون می ریزد!

۲- در بسیاری از مناطق کشاورزی، برای آن که احشام و سایر حیوانات به مزارع و کشتزارهای مختلف نزدیک نشده و زراعت را خراب نکنند، اطراف آنها را بوته چای می کارند. حیوانات با مشاهده بوته چای به مزرعه نزدیک نمی شوند!

۳-   موادی که در اصطلاح علم شیمی ساختار مولکولی حلقوی دارند (مواد آروماتیک) سرطان زا هستند. «پلی فنول» یکی از مواد آروماتیک است که چای هم این ماده را دارد. فنول چیست؟ فنول یک ماده دارای ترکیبات حلقوی است که بر روی پوست، کبد و سیستم گوارش اثرات نامطلوبی می گذارد. جالب اینجاست که قریب به اتفاق مواد معطر شیمیایی که در کارخانجات به چای اضافه می کنند هم جزء مواد آروماتیک و سرطان زا هستند!

۴-   مصرف چای (خصوصاً پس از غذا که سال هاست عادت بسیاری از ایرانیان شده است) جلوی جذب آهن معدنی موجود در غذاها توسط بدن را می گیرد که در نتیجه منجر به بروز بیماری کم خونی مزمن در مصرف کنندگان می شود. چای دارای ترکیباتی به ‌نام تانن است که مزه‌ تلخ چای را ایجاد می کند. تانن‌ها با آهن، ایجاد رسوب می‌ نمایند و این رسوب به دلیل درشتی ملکول و سنگینی، غیر قابل جذب توسط بدن است. لذا در صورتی که غذای مصرفی دارای آهن بوده و بلافاصله بعد از آن چای مصرف شود، از جذب آهن آن جلوگیری می کند. فراموش نکنید که عارضه کم خونی خود باعث ده ها بیماری دیگر در بدن می شود.

۵-   همان گونه که گفته شد چای دارای ماده ای است به نام تانن. این ماده بسیار مدرر است و به همین خاطر مایعات بدن را دفع کرده و پلاسما غلیط می شود. آنزیم ها در پلاسمای غلیظ نمی تواننند فعالیت کنند و به همین خاطر مواد زاید در بدن انبار شده و موجب بیماری های گوناگون می شود. ضمناً تانن موجب فعالیت بیش از حد سلول های اپیتلیال کلیه شده و کلیه را به مرور از کار میاندازد!

۶-   گیاه چای دارای ماده ای است به نام اگزالیک اسید، که مسموم کننده بوده واختلالات‌ متابولیسمی ایجاد می کند. این ماده در کلیه رسوب کرده و سنگ های کلیوی اگزالیک را موجب می شود.

۷-    مصرف زیاد چای دندان ها را لک دار و سیاه می کند.

۸-    چای ترشح اسید معده را تحریک می کند و همچنین به دلیل ماهیت اسیدی خود، در بروز زخم معده مؤثر است.

۹-  در هر فنجان چای بین ۶۰ تا ۷۵ میلی گرم «کافئین» وجود دارد که LDL خون را افزایش می دهد و عاملی می شود برای انفارکتوس‌های قلبی و مغزی، ولی البته آرام بخش است و در دراز مدت اعتیاد ایجاد می کند!

۱۰-  به دلیل وجود مقدار زیادی از ماده کافئین در چای، براى عده اى باعث تحریک اعصاب و یا تپش قلب می شود. همچنین نوشیدن چاى پررنگ براى خانم ها احتمال ابتلا به سرطان سینه را افزایش مى دهد.

۱۱- ماده آرام بخش دیگری در چای وجود دارد به نام «تئین» که محرک سیستم اعصاب سمپاتیک است و موجب افزایش ترشح آدرنالین می شود. تئین موجب کاهش مقدار منیزیم داخل سلول ها می شود. منیزیم ماده ای است که در سلول قرار دارد تا با انواع سرطان ها مبارزه کند و با نوشیدن چای این ماده مفید از بدن خارج می شود.

۱۲- به نظر شما چرا اغلب افراد چای خور جدی، هنگامی که تصمیم به ترک چای می گیرند با علایمی مشابه با علایم معتادان مواد مخدر در هنگام ترک مواد مذکور (همچون سردرد، بی خوابی، بی حوصلگی، آشفتگی روحی و …) مواجه می شوند! آیا این موضوع که ادعا شده است سالهاست تولید کنندگان چای در کشورهای خارجی برای حفظ مشتریان خود به چای مواد افزودنی مضر و اعتیادآوری اضافه می کنند قابل اعتنا نیست؟

۱۳- چند نفر معتاد به مواد مخدر را می شناسید که سیگاری نباشند؟ و چند نفر سیگاری را می شناسید که چای خور قهاری نباشند؟! چای به دلیل مواد افیونی طبیعی که در خود داشته و مواد شیمیایی که در فرآیند تولید توسط بسیاری از تولیدکنندگان به آن اضافه می شود، مقدمه ای برای آمادگی بدن جهت پذیرش انواع اعتیادها به مواد مضر دیگر است.

۱۴- بدتر از چای سبز و چای سیاه، چای های جدید طعم داری هستند که دارای اسانس های شیمیایی مختلف بوده و تمامی مضرات دو نوع چای قبلی را دارند بعلاوه مضرات مواد شیمیایی عطری و طعم دهنده های مصنوعی!

۱۵- یکی از موارد مرسوم در جامعه ما (خصوصا در مراسم، جشن ها، سمینارها و …) مصرف بسیاری از نوشیدنی ها در لیوان های یک بار مصرف پلاستیکی است. این ظروف به خصوص در مجاورت با نوشیدنی‌های داغ به سرعت مواد فوق العاده سمی و خطرناک نفتی را آزاد می کنند. برای امتحان می توانید در یکی از این لیوان ها چای داغ بریزید و چند دقیقه ای کنار بگذارید تا سرد شود. خواهید دید که پرده ای از مواد نفتی روی آن می بندد!

۱۶- ابو علی سینا (نابغه طب اسلامی) در طب سنتی از چای به عنوان ماده پست غذایی نام می برد و از آن فقط برای مصارف درمانی در شرایط خاص استفاده می کرده است.

۱۷-ممکن است علیرغم خواندن موارد فوق به دلیل تبلیغات زیادی که در قالب مقالات و اخبار مختلف شبه علمی به خورد جامعه داده می شود، هنوز باور نکرده باشید که مصرف این نوشیدنی همه جا تا این حد مضر است. بسیاری می پرسند که اگر واقعاً چای مضر است پس چرا این قدر در رسانه ها از آن تعریف شده و در همه جا مصرف می شود؟ پاسخ آن است که اولاً ما نفی نمی کنیم که چای فواید اندکی نیز دارد، اما این فواید قابل مقایسه با مضرات فراوان آن نیستند. مانند شراب و قمار که خداوند متعال  در قرآن کریم در مورد آنها می فرماید: «از تو در مورد شراب و قمار می پرسند، بگو در آنها منافعی هست، اما ضررهای آنها بسیار بیشتر است». ثانیاً فراموش نکنید که تجارت چای گردش مالی میلیاردی در سراسر جهان دارد. به نظر شما مافیاها و کارتل های تجاری بزرگی که از این راه منافع و سود سرشاری می برند به این راحتی اجازه می دهند که حقایق برای مردم آشکار شوند؟! فراموش نکنید که در اوایل قرن بیستم شرکت های سازنده سیگار و دخانیات به پاره ای از دانشمندان بی وجدان مخفیانه پول می دادند تا مقالات به ظاهر علمی در رد خطرات دخانیات و حتی طرح فواید استفاده از آن نوشته و در مجلات معروف علمی آن زمان چاپ کنند. اسناد این تبانی های بزرگ و کثیف در اواخر قرن بیستم منتشر شد، یعنی زمانی که همه ذینفعان ماجرا مرده بودند و مضرات بلای خانمانسوز دخانیات بر همه آشکار شده بود! دور از واقعیت نیست که گفته شود مشابه چنین اتفاقاتی در زمانه ما هم برای چای، موبایل، نوشابه، سوسیس، کالباس و سایر موارد مشابه رخ می دهد و این ما هستیم که باید عقلمان را قاضی کرده و سلامتی خود و اطرافیانمان را فدای مطامع مادی عده ای از خدا بی خبر نکنیم.

۱۸- بعضی می پرسند اگر مصرف چای این قدر مضر است چرا خداوند آن را آفریده است؟! پاسخ ساده است: خداوند حکیم هیچ موجودی را در عالم بدون دلیل و حکمت خلق نکرده است، اما این به معنی آن نیست که هرچه آفریده شده خوردنی و دارای ارزش غذایی است!! بوته چای یکی از بهترین گیاهانی است که می تواند هوا را از انواع آلودگی ها پاک کرده و حجم زیادی اکسیژن تولید کند. دلیل آن که هوای مزارع چای بسیار مطبوع است نیز همین واقعیت می باشد. در حقیقت بشر امروز اگر عاقلانه فکر کند باید به جای خوردن برگهای چای، بوته آن را به عنوان یک تصفیه کننده عالی هوا در سرتاسر معابر شهرها بکارد. شاید یک دلیل دیگر برای آن که مصرف خوراکی چای مضر است همین باشد که این گیاه سموم موجود در هوا را به خود جذب می کند! همچنین به دلیل این که گیاه چای اسیدی است، ماده ضد عفونی کننده خوبی می باشد. لذا برای شستشوی چشم های عفونی و لثه های عفونی مفید است. در طب سنتی برای درمان چشم عفونی شده نوزادان در عوض انواع و اقسام داروهای شیمیایی و آنتی بیوتیک های دارای اثرات مضر جانبی فراوان، با استفاده از آب جوشانده چای چشم نوزاد را طی چند نوبت شستشو می دهند.

۱۹- اگر می پرسید که چه باید کرد، عرض می کنم: اولاً اطلاع رسانی وسیع در بین همه آنها که دوستشان داریم. ثانیاً رواج ده ها دم کرده طبیعی خوش طعم، مفید و باصرفه که جانشینان بسیار مطلوبی برای چای مضر هستند در سطح جامعه (برای شروع از خانه خود و نزدیکانتان شروع کنید). به عنوان مثال می توانید به تناوب از جوشانده بادرنج بویه (گیاه مورد علاقه زنبور عسل که جوشانده آن مورد استفاده حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام نیز بوده است)، دم کرده برگ گیاه به لیمو (گیاهی با برگ های شبیه نعنا، با شربت به لیمو اشتباه نکنید)، دم کرده میوه نسترن، دم کرده گل گاوزبان، دم کرده بابونه، جوشانده تخم گشنیز (به صورت آسیا شده)، دم کرده پونه، دم کرده زنجبیل، دم کرده زیرفون، دم کرده برگ تیول و … ده ها جوشانده و دم کرده طبیعی و مفید دیگر  استفاده کنید.

گرد آورتده : مهندس هومن بحرینی


 

نوشته شده توسط حمیده نیک کار در سه شنبه هفدهم اسفند ۱۳۸۹ ساعت 16:3 موضوع | لینک ثابت


باغچه کوچک شما روح سرسبز خانه

 

 

باغچه‌ای کوچک در حیاط منزل خود درست کنید و اگر منزل شما حیاط ندارد  گلدان‌هایی از بیرون تهیه نمائید و در محلی

 مناسب در منزل خود بچینید. مطمئن باشید رسیدگی به این گیاهان به نحو خوبی وقت شما را پر می‌کند.

اما چه کنیم تا گیاه شادابی را که خریداری کرده‌ایم، در منزل ما نیز طراوت و شادابی خود را حفظ کند و رشد خوبی داشته باشد؟

 بهتر است نکات زیر را رعایت کنید:

۱- ابتدا نور منزل خود را بسنجید. منزل شما جزو کدام دسته از خانه‌هاست؟ نور آن زیاد است یا کم؟ چند ساعت از روز نور به

 محلی که شما قصد دارید گلدانتان را در آن مکان بگذارید می‌تابد؟

۲- فضایی را که می‌خواهید به گلدان و گیاهانتان اختصاص دهید چقدر است؟ شما باید متناسب با این فضا

نوع گیاه را انتخاب کنید. برخی گیاهان شاخ و برگ بسیار گسترده‌ای دارند و افقی یا عمودی پخش می‌شوند. پسبه این نکته نیز

 توجه کنید.

۳- پس از خرید گیاه دلخواه، وقت را تلف نکنید. بلافاصله مسیر منزل را در پیش بگیرید. بخصوص در گرمای تابستان و

سرمای زمستان باید گیاه را به سرعت به محل دائمی خود انتقال دهید.

  4 -از فروشنده درخواست کنید وسیله‌ای برای محافظت گیاه از نور مستقیم آفتاب به شما بدهد.

۵- خاک و کود اکثر گیاهان برای زندگی آن‌ها در محیط گلخانه کافی است اما همین گیاه به محض ورود به

 فضای جدید زندگی خود که منزل شماست دیگر احتیاج به آن مقدار خاک و کود ندارد و مصرفش کمتر می‌شود. بنابراین تعویض

گلدان و کوددهی در این شرایط نه تنها به گیاه کمک نمی‌کند بلکه پروسه‌ی مأنوس شدن گیاه با آب و هوای جدید را نیز با شوک

مواجه می‌کند. با این کار رطوبت زیادی اطراف ریشه‌ها باقی می‌ماند که سبب پوسیدن ریشه‌ها می‌شود و کوددهی نیز سبب

سوختگی ریشه‌ها می‌گردد.

۶ – وقتی صحبت از پوسیدن ریشه‌هاست، مطلب مهم آبیاری صحیح می‌باشد و این به معنی زهکشی خوب گلدان و

 خروج آب اضافی از گلدان است. هیچ‌گاه اجازهندهید زیر گلدانیگیاهشما مملو از آب قرار شود. وقتی آب اضافی از خاک

خارج شود، جای آن را اکسیژن پر می‌کند. ریشه‌ها برای نگهداری برگ‌ها و انتقال صحیح مواد غذائی به قسمت‌های دیگر گیاه،

نیازمند اکسیژن کافی هستند.

با رعایت این نکات مطمئن باشید گیاهانی سالم و شاداب خواهید داشت و از سرسبزی آنها روح شما به لطافت خواهد رسید.


آفتاب داغ تابستان و گیاهان

گیاهان به شرایط آب و هوایی یکسان با ما نیازمندند. اگر گیاه خود را برای مدت طولانی زیر آفتاب داغ تابستان قرار دهید نه

 تنها برای آن مفید نیست بلکه سبب آفتاب سوختگی نیز می‌شود. وقتی با گلدانی مواجه می‌شوید که برگ‌هایش به رنگ قهوه‌ای

 سوخته درآمده‌اند دو راه پیشنهادی ما را دنبال کنید شاید نجات یابد:

۱- برگ‌های آسیب دیده را جدا کنید. گیاه را به داخل خانه ببرید و در محلی روشن قرار دهید. به آن آب ندهید.

اجازه دهید خاک نمناک بماند ولی خیس نباشد زیرا بعضی ریشه‌ها در اثر حرارت آسیب دیده‌اند و رطوبت اضافی سبب پوسیدگی

آن‌ها می‌شود.

۲- هیچ نوع کودی به آن ندهید.فقطخود را برای انتظاری دراز‌مدت آماده کنید تا اینکه گیاه به وضعیت سلامت اولیه‌ی خود

 برگردد. مدت این انتظار هم بستگی به شدت آسیب دیدگی گیاه دارد و ممکن است این انتظار برای همیشه طول بکشد، در این

صورت راه حل پیشنهادی ما این است که گیاه خود را دور انداخته و یکی دیگر جایگزین آن کنید! گر چه این کار گیاه شما را

 باز نمی‌گرداند ولی در عوض درس ارزشمندی در مورد نگهداری از گیاه خود می‌گیرید. این درس مهم این است:«وقتی گیاهی

 در حال وفق دادن خود با شرایط جدید محیطی است، آن را به حال خود بگذارید.

تابستان، مسافرت و گیاهان ‌

تابستان است و بازار مسافرت‌ها داغ.حتما  قبل از رفتن به سفر نکاتی را مرور می‌کنید تا ایمنی منزل رعایت شود. اما آیا

 به فکر گیاهان خود نیز هستید؟ مطمئناً دوست ندارید وقتی از سفر باز می‌گردید با برگ‌های ریخته شده و یا آویزان و

پلاسیده‌ی گیاه محبوبتان روبرو شوید. بلی، هیچ کس دوست ندارد زحمات یکساله‌ی خود را در عرض یک هفته بر باد دهد.

 پس نکات زیر را رعایت کنید:


درجه حرارت را چک کنید:

 گیاهان همان دما و رطوبتی را می‌پسندند که شما می‌پسندید. وقتی سیستم تهویه‌ی منزل را خاموش می‌کنید و گردش هوا را

از کار می‌اندازید درجه‌ی حرارت بالاتر می‌رود. اکثر گیاهان در این حالت برگ‌هایشان می‌ریزند. این به معنی آن نیست که

 گیاه شما مرده است. معنی آن این است که گیاه در حال وفق دادن خود با شرایط جدید محیطی است. وقتی پوست شما در مقابل

آفتاب می‌سوزد چه اتفاقی می‌افتد؟ درست است پوست می‌اندازید.

اگر بتوانید مدتی که در سفرید دمای خانه را ثابت نگه دارید با این مشکل مواجه نمی‌شوید.


آبیاری گیاه را با وسواس دنبال کنید:

 اگر کسی متعهد آبیاری گیاهان در غیاب شماست باید برای او مشخص کنید که دقیقاً‌ چه مقدار آب برای هر یک از گیاهان لازم

است و به آن شخص آموزش دهید که چگونه به آن‌ها آب بدهد.

البته وسایلی نیز وجود دارند که گیاه را به طریقه‌ی قطره‌ای و مداوم آبیاری می‌نمایند. می‌توانید این وسایل را از گل فروشی‌ها

تهیه کنید.

http://www.plantcare.com/

http://www.plant-care.com/

http://www.thegardenhelper.com/houseplants.html


 

نوشته شده توسط حمیده نیک کار در سه شنبه هفدهم اسفند ۱۳۸۹ ساعت 14:2 موضوع | لینک ثابت